Högkänsliga springer oftare in i väggen

En av mina följare undrade om högkänsliga oftare drabbas av utmattningssyndrom.

Faktum är att forskningen på området verkar tyda på det. HSP är ingen diagnos utan ett personlighetsdrag. Det kännetecknas av att man har en god intuition och därför har lättare att läsa av och bekräfta andra. Man är ofta empatisk, kreativ, och har en förmåga att sätta värde på de små sakerna i livet. En högkänslig är en person med ett rikt inre liv som har en god kontakt med sina känslor.

Till nackdelarna hör att högkänsliga ofta oroa sig och grubblar, och är mycket känsliga för intryck.

Det är energiförlusten vid för mycket stimuli som högkänsliga upplever som mest påfrestande. Allt dränerar en högkänslig, ljus, ljud, stökiga miljöer och socialt umgänge.

Kanske är det därför som högkänsliga går in i väggen oftare än andra. Dubbelt så ofta faktiskt.

Utmattningssyndrom är den näst vanligaste diagnosen för högkänsliga. Bara depression är vanligare.

För att inte hamna där måste högkänsliga vara extra noga med återhämtningen och alltid hålla koll på sin energiförbrukning.

För egen del tror jag att jag hade haft lättare att undvika väggen om jag hade förstått att jag var högkänslig. Men jag, precis som de flesta som är högkänsliga, hade ingen aning om att jag hade den här personligheten. Jag trodde att alla var lika känsliga för sin omgivning som jag. Därför ägnade jag heller inte särskilt mycket tid till att pausa, vila och fylla på energireserverna. Vilket var dumt med facit i hand.

Gör din personlighet dig ofta utmattad?

Klicka på rubriken i inlägget för att kommentera!

Källor: Enkätundersökning av HSP Sverige 2013-2014

Elaine Aron, Stone Brook University, New York

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *